2023 Historie


6-5-2023:

Historisk aften den 4. maj 2023:

Lokalrådets hjælpere og betyrelse havde travlt hele dagen til Copenhagen Phils OPEN koncert, både før, under og efter koncerten, og der blev hygget efter koncerten med smørrebrød og varme hveder fra SuperBrugen


Før koncerten: musikerer skulle have mad inden.


Foto fra koncerten:


Efter koncerten blev der hygget med smørrebrød og varme hveder:

Foto: Knud Erik Nielsen31-3-2023:

Endnu et velbesøgt Trim-Bingo

Næsten 70 mennesker var mødt op til årets første trim-bingo.

Vejret holdt tørt den tid turen tog så alle var glade, der blev fundet flere vindere med både 1 og 2 rækker denne gang.

Nitte gevinsten blev vundet af Henriette fra Holbæk, som var taget afsted, men straks kom retur da der blev ringet til hende om gevinsten.

De grillede pølser gjorde også lykke efter gå turen rundt i Højby, så næstformanden Jens Erik havde travlt ved grillen.

Håber vi ses igen til næste tur 18/6 i Ellingeskoven


31. marts 2023:


26-3-2023:

Der blev virkelig samlet affald i år til Ren By i Højby!!

Rekorden fra sidste år med 278 kg blev slået: 423 kg på 2 timer.
Og så havde Karen Mudde Skovgaard fra NaturplejerKorpset i Odsherred endda været flittig hele ugen, og samlet ca. 60 kg affald op inden for Højby’s by skilte.

Det er eftertænksomt at vi samlede over 100 kg afffald på det fredede areal på Ellingebjerg😟

Tusind tak for opbakningen til jer der mødte op og fortsat god søndag

Klik på foto for fuld størrelse:

Renè Skov 29-3-2023:

KAN VI VÆRE DET BEKENDT – HVORNÅR GÅR ALVOREN OP FOR OS

Nu et par dage efter affaldsindsamlingen, er jeg nødt til at komme med dette opråb, vi kan simpelthen ikke være det bekendt.

At 25 mennesker kan samle næsten ½ TON affald i Højby på 2 timer er virkeligt alvorligt. Hvornår går alvoren op for os ?

Nu må vi tage os sammen ! Vi skal vel ikke bo på en losseplads.

Vi burde vide bedre, plasten giver PFAS, som ender i vores bøffer og med tiden måske endnu være i vores drikkevand.

Håndværkere som bruger byen til deres byggeaffald, for måske at undgå betaling på den kommunale genbrugsstation.

Haveaffald og storskrald ved flaskecontaineren – De er kun til flasker..

Vi har et par rigtig gode genbrugspladser i kommunen, Brug dem.

Håber vi kan blive enige om, at det kan vi gøre bedre, lad ikke andre ryd op efter dig – gør det selv


19-2-2023:

Der var ca. 150 børn og voksne mødt op til Fastelavnsfesten i Borren

Alle startede med en tur på den røde løber – se herunder:

Så er tøndeslagningen i gang

Kattedronninger og kattekonger blev kronet og præmieret, og de 3 bedste udklædte fik præmier


18-01-2023:

Se Foto – Referat – Regnskab m.m. fra Års borgermødet her:


Nytårskur 7. januar 2023

Der mødte ca. 100 mennesker op til årets nytårskur

Her er nogle stemnings billeder:

Forberedelser:

Foto: Knud Erik Nielsen


Nytårskur afholdes:

Tilbage til toppen